Vigtig besked om Intempus

Kære konsulenter

I takt med at virksomheden vokser og antallet af kunder og kundekrav bliver større, er der behov for en ændring af vores rutiner omkring registrering af timer.

Fremover bedes følgende retningslinjer fulgt:

  1. Alle timer (inkl. ferie, kørsel, beordret overarbejde, barsel, intern tid m.v.) registreres mindst én gang ugentligt – og gerne på daglig basis.
  2. Senest fredag kl. 16.00 skal der være registreret timer for den forløbne uge.
  3. Alle timer skal fremover godkendes digitalt i Intempus af enten Afdelingslederen og/eller den ansvarlige projektleder. Dette sker hver mandag på ugebasis.
  4. Ved tvivl om hvorledes timer skal registreres og/eller som hvad, konsulteres nærmeste leder eller projektleder.

Der bør således ikke være timer til manglende godkendelse, når vi er nået til mandag.

Husk venligst, at ovenstående er en hjælp til selvhjælp, da det er langt lettere at huske sine timefordelinger på dags- og ugebasis end det er på månedsbasis 😊.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer skal være meget velkomne.

Dear consultants

As the company grows and the number of customers and customer requirements increases, there is a need for a change to our routines around time submitting.

From now on, please apply to the following guidelines:

1) All hours (incl. holiday, driving, ordered overtime, maternity leave, internal time etc.) are recorded at least once a week – and preferably on a daily basis.

2) No later than Friday at 16.00 hours must be registered for the past week.

3) In future, all hours must be digitally approved in Intempus by either the Head of Department and/or the responsible Project Manager. This happens every Monday on a weekly basis.

4) If in doubt about how hours are to be submitted and/or categorized, please ask your manager or Project Manager.

There should thus be no hours for lack of approval when we reach Monday afternoon.

Please remember that the above is an aid to self-help, as it is much easier to remember your time allocations on a daily and weekly basis than it is on a monthly basis 😊.

Any questions and comments are welcome.

Nyhedsvideo:

Hej alle sammen, til de af jer der ikke så vores nyhedsvideo fredag den 29/9 er linket her: 

https://cadtegner.sharepoint.com/:v:/s/Tech-HusetIntranet/EWjrCQHxuoRJoJd8SJN_g2gB38GLib7b6Pmvkor7LXFBvg?e=MHp5Lf 

Vedrørende udlæg og bilag:

Derfor skal alle bilag der fremsendes indeholde:

Hvem der har afholdt udgiften Den af jer der har afholdt udgiften.          

Hvad udgiften vedrører eks.  fortæring, repræsentation, bestyrelsesmøde, etc.

Hvis udgiften vedr. flere personer, hvem er deltagerne, dog ikke interne personalemøder.

Betalt/ikke betalt, hvis det ikke tydeligt fremgår.

Dette er, hvad alle bilag skal indeholde uden undtagelse uanset forbrugstype m.m. Hvis disse minimumskrav ikke bliver overholdt afventes bogføring.

Indtil I hører andet skal bilag indsendes enkeltvis til  invoice@tech-huset.dk

Husorden + besked fra Gitte

Fremadrettet vil alt brød der ligger på bordet blive smidt ud om fredagen. Hvis man ikke vil have at ens eget brød ryger ud, så kan man sætte det i køleskabet. 

Derudover oplever vi desværre at udstyr i form af opladere, mus og andet bliver taget fra skrivebordene. Det er ikke i orden! Hvis man mangler noget til sin pc  kan man kontakte Malene på mk@tech-huset.dk. 

Vidste du at?

Man altid kan finde alle vores procedurer og andre vigtige dokumenter på Teams. Vi gemmer
det hele der. Man kan nemt bruge søgefunktionen til at finde det dokument man leder efter, så er man også fri for at kigge i alle mapperne.

Hvis du mangler svar på noget, som du ikke kan finde på Teams, kan du altid kontakte Nicklaes eller Malene.b