2023 ESG-rapport

Dette er den første ESG-rapport for Tech-Huset. Opgørelsen dækker 2023. ESG står for Environment, Social og Governance og er en rapport der dækker over miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

ESG-opgørelsen skal bruges til at øge bevidstenheden om Tech-Huset’s udledning af CO2, ressourceforbrug samt gøre arbejdsmiljøet mere synligt for alle medarbejdere i virksomheden.

Fokus i denne rapport er afgrænset til scope 1 og scope 2.

E-data’en, der fokuseres på i rapporten er afgrænset til energiforbrug, vandforbrug og brændstofforbrug.
S-data’en indeholder status for sygdomsfravær og kønsfordeling i 2023.

G-data’en er under udvikling og forventes afsluttet i ultimo 2024 med opdateret versioner af GDPR og procedurer for whistleblower og bestikkelse/korrouption.

Rapporten er ikke 3. parts verificeret, men der er søgt konsulentbistand til at gennemgå rapporten. Du kan læse mere og downloade rapporten nedenfor.